Memòria 2019

4 març 2020

La Memòria del 2019 de la Fundació Greennova s¡ha publicat a la nostra web A la memòria s’hi expliquen les evolucions dels projectes CAPTACO2 i POLUSTOP. A més a més, tal i com una gestió transparent requereix, s’hi detallen els Read More …

CAPTACO2 – nous assaigos, l’equip creix

22 setembre 2019

Els resultats obtinguts amb el mòdul més gran (https://blog.greennova.org/ca/projectes/captaco2-comencen-els-assaigos-descalabilitat/) han obligat l’equip d’Eurecat a iniciar un altre tipus de proves. El motiu: l’eficiència del sistema en la captura del diòxid de carboni és bona, però disminueix al cap d’un temps. Read More …