CAPTACO2 – comencen els assaigos d’escalabilitat

3 juny 2019

Amb l’objectiu de comprovar l’escalabilitat dels resultats de la tesi de la doctora Adrianna Nogalska (que serveix de base per desenvolupar el projecte tal com s’ha explicat anteriorment), s’han iniciat les proves d’un nou mòdul als laboratoris Eurecat de Tarragona.

El mòdul, com es mostra a la imatge, és una caixa de 120x120x200mm amb un volum intern d’aproximadament 1 litre. A cada cara vertical hi ha una carcassa per col·locar la membrana de polisulfona. A l’interior del mòdul l’hidròxid estarà en contacte amb la membrana, quedant físicament separat de l’aire que envolta el mòdul.

La membrana ha d’evitar que l’hidròxid s’evapori mentre preconcentra prou diòxid de carboni a la cara exterior per deixar-lo passar a través dels seus porus.

Hi ha dos possibles tipus d’hidròxid candidats per dur a terme la reacció química, l’hidròxid de potassi i l’hidròxid de bari. El primer, un cop reaccionat amb el CO2, forma carbonat de potassi que posteriorment es pot fer servir per obtenir àcid fòrmic. Per la seva banda l’hidròxid de bari precipita en carbonat de bari i per tant és més fàcil eliminar-lo del mòdul.

Els resultats de les proves donaran les pistes per continuar amb el desenvolupament del mòdul.