Cellnex Telecom inicia la col·laboració amb la Fundació Greennova

21 octubre 2022

La Fundació Cellnex, vinculada a Cellnex Telecom, el primer operador europeu d’infraestructures de telecomunicacions inalàmbriques, ha iniciat la seva col·laboració amb la Fundació Greennova.

La visió de Cellnex és crear una plataforma de telecomunicacions eficient, neutral i de qualitat amb una gestió innovadora, per impulsar la digitalització a Europa, a través d’una actitud ètica basada en la tolerància, el respecte i la cooperació en qüestions ambientals, socials i de governança (ESG).

La col·laboració s’emmarca doncs en el compromís de Cellnex amb el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, lluita que inclou accions que van més enllà de la mesura, reducció i mitigació dels impactes provocats per la seva activitat.

En concret, Cellnex té previst consumir el 100% d’energa de fonts renovables l’any 2025, reduir el 70% de les seves emissions directes i indirectes generades per les activitats relacionades amb els combustibles i l’energia l’any 2030 i ser neutre en carboni l’any 2050.

El compromís de Cellnex és un exemple per a altres empreses. I la seva col·laboració amb la Fundació Greennova ens ajudarà a desenvolupar els nostres projectes de captació de CO2 atmosfèric, el CAPTACO2 i el GRAFECO2.

Més informació a la pàgina web de Cellnex Telecom.