Memòria 2021

23 febrer 2022

La Memòria del 2021 de la Fundació Greennova s’ha publicat a la nostra web A la memòria s’hi expliquen les evolucions dels projectes CAPTACO2, GRAFECO2 i POLUSTOP. A més a més, tal i com una gestió transparent requereix, s’hi detallen Read More …

Memòria 2020

5 febrer 2021

La Memòria del 2020 de la Fundació Greennova s’ha publicat a la nostra web A la memòria s’hi expliquen les evolucions dels projectes CAPTACO2 i POLUSTOP i s’hi explica el nou projecte GRAFECO2. A més a més, tal i com Read More …

Memòria 2019

4 març 2020

La Memòria del 2019 de la Fundació Greennova s¡ha publicat a la nostra web A la memòria s’hi expliquen les evolucions dels projectes CAPTACO2 i POLUSTOP. A més a més, tal i com una gestió transparent requereix, s’hi detallen els Read More …