Memòria 2019

4 Març 2020

La Memòria del 2019 de la Fundació Greennova s¡ha publicat a la nostra web A la memòria s’hi expliquen les evolucions dels projectes CAPTACO2 i POLUSTOP. A més a més, tal i com una gestió transparent requereix, s’hi detallen els Read More …