Memòria 2023

14 febrer 2024

Hem publicat la Memòria del 2023 de la Fundació Greennova a la nostra web.

A la memòria s’actualitzen les evolucions dels projectes CAPTACO2, GRAFECO2 i POLUSTOP. A més a més, i com sempre, s’hi detallen els nostres comptes tal i com una gestió transparent requereix.

El document es pot descarregar seguint l’enllaç següent:

Fundació Greennova – Memòria 2023