Dos importants focus d’emissió de metà a Murcia i Madrid

16 gener 2024

La NASA (Agència Aeroespacial Americana), a través del seu projecte EMIT, detecta i publica dades de punts d’emissió de metà, accessibles a través del portal https://earth.jpl.nasa.gov/emit/data/data- portal/Greenhouse-Gases/

El metà és un potent gas d’efecte d’hivernacle i, per tant, contribueix a l’escalfament global i al canvi climàtic. L’efecte del metà es quantifica en diferents horitzons temporals, 84 vegades més potent que el diòxid de carboni en un període de 20 anys; 25 vegades més potent en un període de 100 anys.

Les dades del projecte EMIT mostren dues fonts d’emissió importants (plomes) de metà a la península, una a prop de Pinto (Madrid) i l’altra a prop d’Alcantarilla (Múrcia).


Ploma de Pinto

El focus d’emissió de Pinto té un perímetre de 15,2km i una superfície de 14,8km2, amb una concentració màxima de 6084ppm (la concentració mitjana de metà a l’atmosfera és de 2ppm, 3000 vegades menys).

Aquest focus d’emissió coincideix amb la planta de biometanització de Pinto:

Mapa que coincideix amb la pluma de metà de Pinto
Mapa que coincideix amb la ploma de metà de Pinto (Google Maps)

Segons la seva web, «Permet tractar anualment 140.000 tones de residus domèstics procedents del contenidor d’orgànics, del total de tones generades pels més de 1.880.000 habitants que resideixen als municipis integrants de la Mancomunitat del Sud.»


Ploma de Alcantarilla

El focus d’emissió d’Alcantarilla té un perímetre de 8,6km i una superfície de 5,5km2, amb una concentració màxima de 1900ppm, això són 1000 vegades més que la concentració de metà a l’atmosfera.

Aquest focus d’emissió coincideix amb el centre de tractament de residus de la Cañada Hermosa:

Mapa que coincideix amb la pluma de metà d'Alcantarilla
Mapa que coincideix amb la ploma de metà d’Alcantarilla (Google Maps)

El seu lloc web explica que «El centre de tractaments de Residus se situa a la pedania murciana de Cañada Hermosa, al Nord-oest del municipi de Múrcia a uns 14 km de la capital. S’hi efectua l’adequada gestió dels residus urbans, tractament, recuperació, eliminació i valorització, comptant amb àmplies instal·lacions equipades amb la tecnologia més moderna.», essent un «referent en innovació i símbol de l’economia circular»


Quantitats de metà expulsades

Les dades del projecte EMIT no permeten avaluar el contingut total de metà expulsat a l’atmosfera, però sí fer uns càlculs aproximats.

Suposant una velocitat ascendent de l’emissió de 0,5km/h, i unes característiques constants de l’emissió, el volum de metà total expulsat és equivalent a la superfície de l’emissió multiplicada per la velocitat ascendent i per les hores que tingui el període de temps a considerar, tenint en compte la concentració mitjana de l’emissió.

Així, el focus de Pinto emet durant 10 hores l’equivalent a: 14,8km2 x 0,5km/h x 10h x (3000ppm/1000000) = 0,222km3 de metà. La densitat del metà és de 0,717kg/m3 a temperatura ambient, per la qual cosa el pes de metà emès seria d’aproximadament 159.000 tones cada 10 hores.

El focus de Alcantarilla emet 5,5km2 x 0,5km/h x 10h x (1000ppm/1000000) = 0,027km3 de metà cada 10 hores. Considerant novament la densitat del metà de 0,717kg/m3, el pes total emès seria d’aproximadament 19.700 tones de metà cada 10 hores.

Tots dos valors, especialment el de Pinto són molt elevats. Aquests focus d‟emissió són clars contribuents al canvi climàtic i la seva gestió hauria de ser avaluada.