Fundació Caixa d’Enginyers, nou patrocinador de Greennova

1 febrer 2019

La Fundació Caixa d’Engniyers ha signat el conveni de col·laboració amb la Fundació Greennova, per tal de donar suport a la nostra feina de lluita contra el canvi climàtic a través del projecte CAPTACO2 de captació de CO2 atmosfèric.

La Fundació Caixa d’Enginyers és una entitat de caràcter privat i sense ànim de lucre, que neix amb la voluntat de desenvolupar un compromís amb la societat i de gestionar aquells recursos destinats a la promoció i execució de diverses activitats per al foment d’una societat més justa i cohesionada.

Així, la seva missió és aportar valor sostenible a les comunitats professionals i contribuir al desenvolupament social, econòmic i cultural dels socis i de la societat mitjançant l’establiment de relacions basades en l’ètica, el compromís i la confiança.

Amb l’ajuda a Greennova, s’amplia el suport a la lluita contra el canvi climàtic, aspecte molt necessari pet tal de lluitar per una societat més justa.

https://www.caixaenginyers.com/ca/web/fundacion/home