Memòria 2020

5 febrer 2021

La Memòria del 2020 de la Fundació Greennova s’ha publicat a la nostra web

A la memòria s’hi expliquen les evolucions dels projectes CAPTACO2 i POLUSTOP i s’hi explica el nou projecte GRAFECO2. A més a més, tal i com una gestió transparent requereix, s’hi detallen els nostres comptes.

La memòria es pot descarregar seguint l’enllaç següent:

https://www.greennova.org/argument/Fundaci%C3%B3%20Greennova%20-%20Mem%C3%B2ria%202020.pdf