Memòria 2021

23 febrer 2022

La Memòria del 2021 de la Fundació Greennova s’ha publicat a la nostra web

A la memòria s’hi expliquen les evolucions dels projectes CAPTACO2, GRAFECO2 i POLUSTOP. A més a més, tal i com una gestió transparent requereix, s’hi detallen els nostres comptes.

La memòria es pot descarregar seguint l’enllaç següent:

Fundació Greennova – Memòria 2021