Resum del 6è informe del IPCC

9 setembre 2021

Fa un mes el IPCC (Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic, organisme transnacional depenent de la ONU) va fer públic el seu sisè informe d’avaluació sobre l’estat del clima.

La diferència entre aquest sisè informe i els anteriors rau en la millora dels models climàtics, gràcies a la incorporació de més dades i a l’increment de la potència de càlcul. Això permet reduir la variabilitat dels resultats i poder fer prediccions més acurades.

Malgrat tot també manifesta la limitació dels models en la complerta inclusió dels efectes de l’escalfament sobre certs ecosistemes: efectes de la fusió del permafrost, de la pèrdua d’àrees humides i dels incendis forestals. Tots tres fenòmens importants generadors de gasos d’efecte hivernacle.

L’informe es pot resumir en quatre missatges principals. Però la conclusió és que no tenim més remei que capturar diòxid de carboni i la resta de gasos d’efecte hivernacle de l’atmosfera, tal i com estem fent a la Fundació Greennova amb els projectes CAPTACO2 i GRAFECO2.

Missatges principals de l’informe

1. És indiscutible que l’escalfament global, i en conseqüència el canvi climàtic, estan provocats per l’espècie humana.

2. L’escalfament global té tanta inèrcia que no el podrem aturar almenys fins a mitjans de segle inclús considerant importants reduccions de les emissions. I un cop aturat els seus efectes persistiran durant segles o milenis.

3. Les mesures d’adaptació seran imprescindibles.

4. La magnitud del canvi climàtic només serà reduida per una banda abaixant les emissions i per l’altra treient de l’atmosfera les emissions ja efectuades.

L’home, culpable

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GHG) causades per l’home, han provocat l’acidificació dels oceans i el retrocés de les glaceres i del gel de l’Àrtic. També més events de clima extrem, com sequeres, pluges torrencials i ciclons. Són canvis que no s’han donat mai abans durant almenys 800.000 anys.  

Les emissions de diòxid de carboni i en segon lloc les de metà són les que més han contribuït a l’augment de temperatura. Per contra, els òxids de nitrògen i el diòxid de sofre han frenat aquest augment.

L’escalfament adicional provocat per les emissions de GHG s’ha acumulat gairebé en la seva totalitat en els oceans, i en menor mesura al sòl, al gel que s’ha desfet i a l’atmosfera.

L’increment del nivell del mar es deu llavors a l’expansió tèrmica dels oceans, però també a la fusió de glaceres i banquises.

Un sistema amb molta inèrcia

Sense frenar les emissions sobrepassarem els 1,5º d’increment de temperatura, sempre amb un major escalfament al sòl que als oceans.

Més temperatura implicarà més events climatològics extrems, pèrdua de superfície nevada i increment de la fusió del permafrost. Afectarà a la intensitat dels monsons, amb períodes de sequera més perllongats i pluges més intenses i concentrades en el temps. I al mateix temps la capacitat de retenció natural del CO2 en embornals es veurà disminuïda.

Fem el que fem hi ha canvis que ja hem provocat i que es perllongaran durant centenars i milers d’anys. Entre ells, l’acidificació, desoxigenació i estratificació dels oceans, la fusió de les glaceres, i l’increment del nivell del mar.

Ens hem d’adaptar

Malgrat certs fenòmens puguin enmascarar temporalment l’escalfament global, aquest continua. De totes maneres l’atenuació de l’increment de temperatura serà cada cop més difícil.

En particular a les ciutats, la urbanització incrementa l’efecte de les onades de calor. Si són a la costa les inundacions seran molt més probables.

Hi ha certs escenaris de canvi molt profund que no es poden descartar. Entre ells fusió de parts importants de l’Antàrtida, retrocés de la massa forestal i canvis en els corrents oceànics que modulen el clima.

Reduir i netejar els GHG

Per limitar el dany que ja està provocant l’escalfament global és imprescindible reduir les emissions i extreure GHG de l’aire, fet que a més a més tindria efectes positius en la qualitat de l’aire.

Malgrat tot un cop esdevinguem negatius en carboni, és a dir, que netejem més GHG dels que emetem, els canvis que ja ha provocat l’escalfament global seguiran amb nosaltres durant centenars i milers d’anys.

 

L’informe complert es pot descarregar a la web del IPCC, www.ipcc.ch