CAPTACO2 – descripció del projecte

20 maig 2019

Tal com afirma el Grup Intergovernamental per al Canvi Climàtic (ipcc.ch), el canvi climàtic s’està produint a causa de l’augment de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. Un augment viscut durant els darrers 200 anys, i que és conseqüència de les activitats que desenvolupem com a espècie humana: crema de combustibles fòssils, desforestació, ramaderia…

Els gasos d’efecte hivernacle atrapen la radiació infrarroja que emet la nostra Terra i ajuden a mantenir la temperatura en què ha prosperat la vida durant milions d’anys. Però ara tenim massa gasos d’efecte hivernacle a la nostra atmosfera, de fet molts més que en cap altre període dels darrers 400.000 anys (font: NASA – Vital Signs – Carbon Dioxide).

L’excés de gasos d’efecte hivernacle provoca un escalfament atmosfèric – l’Escalfament Global – que està modificant els patrons climàtics i pitjor, augmentant el nivell del mar, posant en risc la vida tal com la coneixem ara.

Per tant, com a humanitat, només tenim una manera d’avançar: reduint les emissions d’efecte hivernacle i eliminant l’excés de gasos d’efecte hivernacle que hem estat enviant a l’atmosfera.

El projecte CAPTACO2 intentarà aconseguir-ho mitjançant el disseny d’un dispositiu de captació de diòxid de carboni atmosfèric (CO2), sense ànim de lucre.

El projecte es basa en el treball anterior de la doctora Adrianna Nogalska en la seva tesi, “adsorció ambiental de CO2 mitjançant contactors de membrana”. La tesi estableix les bases per a l’ús de membranes de polisulfona especials, patentades, que actuen com a fulla artificial.

El principi de funcionament és simple, si es barreja CO2 amb un hidròxid aquest últim reacciona amb el primer formant un carbonat i eliminant-lo efectivament de l’atmosfera.

El projecte CAPTACO2 es desenvolupa a les instal·lacions d’Eurecat a Tarragona, amb l’ajuda de l’equip liderat pel doctor Ricard Garcia Valls en el qual també hi treballa la doctora Nogalska.

Es pot veure una breu explicació del projecte a Youtube: