CAPTACO2 – L’Anhidrasa Carbònica entra en escena

21 setembre 2020

Després del confinament obligatori, l’equip del projecte CAPTACO2 ha decidit provar un nou enfoc per tal d’augmentar l’eficiència de captura del diòxid de carboni (CO2).

Aquest enfoc canvia la reacció química. En lloc d’un hidròxid, s’utilitzen anhidrasa carbònica (CA) i carbonat de potassi (K2CO3) dissolts en aigua com a solució de captació.

La CA és un enzim que, gràcies a la seva capacitat de convertir el CO2 en àcid carbònic (HCO3-) de manera reversible, és clau en la fotosíntesi de les plantes. Es troba als cloroplasts de les fulles, on és el segon enzim més abundant.

La CA també es troba al nostre cos, als pulmons i en d’altres teixits. Gràcies a la seva activitat catalitzadora, la conversió de CO2 <–> HCO3- és un milió de vegades més ràpida.

Al laboratori actualment s’està provant una mebrana de polisulfona d’hidrofobicitat millorada i, com s’ha esmentat, una solució absorbent composta de K2CO3 i una petita quantitat de CA.

Els resultats preliminars mostren una millora important. Les taxes de captura augmenten més de 20 vegades en comparació amb una solució de captació formada per hidròxid de potassi.

A l’espera de proves de verificació addicionals, aquesta estratègia podria obrir un nou i prometedor camí de desenvolupament.