GRAFECO2 – Completada la primera fase del projecte

1 juny 2022

El projecte GRAFECO2, dedicat a la investigació del grafè i la seva combinació amb diferents materials per a la captura de diòxid de carboni atmosfèric, ha completat amb èxit la seva primera fase.

En ella, la doctoranda Elizabeth Martínez ha sintetitzat i caracteritzat més d’una vintena de mostres diferents, totes elles formades per un substrat tipus MOF i una aportació d’òxid de grafè en diferents proporcions.

L’Elizabeth ha avaluat diferents vies de síntesi, és a dir, diferents mètodes per produir les mostres, amb l’objectiu de millorar-ne l’eficiència econòmica i el seu impacte ambiental.

Així, a més a més de la síntesi habitual mitjançant dissolvents orgànics, que genera subproductes nocius, també ha experimentat amb altres vies sintètiques que segueixen el marc de la Química Verda i, per tant, són més respectuoses amb el medi ambient.

Per a caracteritzar les mostres ha realitzat diferents tipus de proves. Des d’espectrografia Raman i infraroja fins a proves BET amb nitrogen per determinar-ne la superfície específica i proves BET amb diòxid de carboni per determinar-ne la capacitat d’adsorció.

I la conclusió és que els resultats milloren notablement els existents: el seu treball ha aconseguit un augment del 30% en l’adsorció de diòxid de carboni a temperatura ambient, en comparació amb els valors ja publicats, tal i com es mostra al gràfic.

A partir d’aquests resultats prometedors, la investigació buscarà com escalar la producció de la millor mostra per utilitzar-la en un dispositiu de captura de diòxid de carboni.