GRAFECO2 – mostres d’assaig sintetizades correctament

30 març 2021

El projecte GRAFECO2 ha assolit amb èxit la seva primera fita després d’haver sintetitzat un primer conjunt complet de mostres d’assaig.

Aquestes mostres es posaran a prova per poder determinar la seva capacitat d’adsorció i la seva velocitat d’adsorció. Cada mostra s’exposarà a un flux pur de diòxid de carboni, i com que les mostres són diferents, les característiques d’adsorció de diòxid de carboni seran diferents per a cadascuna d’elles. Mesurar la quantitat i la rapidesa amb què s’adsorbeix el diòxid de carboni determinarà l’eficiència de cada mostra.

La llista té més de 15 mostres diferents, basades en MOF de coure i zirconi amb i sense òxid de grafè en concentracions de fins al 50%. A la imatge es pot veure l’estructura microscòpica d’una de les mostres, un MOF de coure.

Després de seleccionar les millors mostres, es continuarà desenvolupant-les químicament per tal d’augmentar la seva eficiència de captura de CO2.

Enllaç a la descripció del projecte: https://blog.greennova.org/ca/projectes/el-projecte-grafeco2-es-posa-en-marxa/